Home » Sống Với Văn Học Cùng Thời by Lại Nguyên Ân
Sống Với Văn Học Cùng Thời Lại Nguyên Ân

Sống Với Văn Học Cùng Thời

Lại Nguyên Ân

Published 2003
ISBN :
Paperback
532 pages
Enter the sum

 About the Book 

Cuốn tiểu luận - phê bình này tập hợp một phần các bài viết của tác giả Lại Nguyên Ân từ những năm 80 đến gần đây.Cuốn sách này như một sưu tập có tính chất tư liệu: nó có phần cần cho nhu cầu tự nhìn lại của tác giả, lại cũng có phần cần cho giớiMoreCuốn tiểu luận - phê bình này tập hợp một phần các bài viết của tác giả Lại Nguyên Ân từ những năm 80 đến gần đây.Cuốn sách này như một sưu tập có tính chất tư liệu: nó có phần cần cho nhu cầu tự nhìn lại của tác giả, lại cũng có phần cần cho giới nghiên cứu và những ai có quan tâm.Trong việc sắp xếp trình tự các bài vào sách, điều được tính đến là thời điểm viết, là đề tài, có khi còn là cách viết. Những bài lẻ, ngắn, về cùng đề tài, được xếp liền nhau- những bài từng gây tranh luận được xếp liền với bài tác giả trả lời các ý kiến khác, nếu có... Tuy vậy, từng bài ở đây đều có tính độc lập, như nó vốn là thế lúc xuất hiện riêng lẻ trên mặt báo.