Badania pracownicze w jeden dzień. Czy to możliwe?

0
601
Badania pracownicze w jeden dzień. Czy to możliwe?

Zarówno przed podjęciem pracy, jak i w jej trakcie każdy pracodawca zobowiązany jest skierować pracownika na badania pracownicze. Zaniechanie przystąpienia do badań, a tym samym nieuzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy, może skutkować nie tylko wypowiedzeniem umowy, ale również innymi poważnymi konsekwencjami dla pracownika oraz pracodawcy. Zobacz, jakie są rodzaje i jak przebiegają badania pracowników.

Jakie są rodzaje badań pracowników?

Badania pracowników realizowane są przez lekarza medycyny pracy i dzielą się na badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Badania wstępne dotyczą wszystkich osób, które rozpoczynają pracę oraz przeznaczone są dla pracowników przeniesionych na inne stanowiska, które wiążą się ze szkodliwymi czynnikami wynikającymi ze specyfiki zawodu.

– Badania okresowe muszą być wykonane przez wszystkie osoby pracujące, niezależnie od ich stanowiska zawodowego. Częstotliwość badań powinna być jednak dopasowana do stanu zdrowotnego pracownika, a także do warunków, jakie niesie za sobą konkretny zawód. Niemniej jednak, badania okresowe nie powinny odbywać się częściej niż raz w roku oraz nie rzadziej niż raz na 5 lat. – wyjaśnia specjalista z Centrum Medycznego Ultramedic w Bielsku-Białej.

Pracodawcy mają również obowiązek wysłania pracowników na badania kontrolne, które dotyczą osób powracających do pracy po nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni kalendarzowych, spowodowanej niezdolnością do pełnienia obowiązków zawodowych. Jeżeli chodzi o cel badań kontrolnych, lekarz medycyny pracy przede wszystkim weryfikuje zdolność pracowników do kontynuowania pracy na obejmowanym dotychczas stanowisku.

Jak wyglądają badania pracowników?

Zgodnie z Kodeksem pracy badania profilaktyczne pracowników powinny być w miarę możliwości realizowane w godzinach pracy. Co więcej, za czas przeprowadzenia takich badań, pracownikowi pozostaje całkowite prawo do wynagrodzenia. W zależności do specyfiki konkretnego zawodu oraz od stanu zdrowia pacjenta badania pracowników mogą obejmować różne obszary, niemniej jednak w większości przypadków uzyskanie stosownego orzeczenia nie zajmuje więcej niż jeden dzień.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne rozpoczynają się od przeprowadzenia wywiadu lekarskiego oraz zebraniu przez specjalistę informacji na temat aktualnej kondycji zdrowotnej pacjenta. Podczas badań pracowników lekarz może również zlecić wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych. Na podstawie ich analizy specjalista weryfikuje zdolność pracownika do pracy i w przypadku braku przeciwwskazań, wystawia orzeczenie lekarskie uprawniające pracownika do pełnienia obowiązków zawodowych u konkretnego pracodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here